Skola – Utbildning

Utbildning i Sverige till funktionsmedicinsknäringsrådgivare finns i dag på Funktionsmedicinska Näringsskolan som håller sin utbildning på internat.
3×1 vecka (intensiv kurs 3 veckor a 60 timmar över 2 terminer)
Plats: Överums Hälsohotell Myrtenkransen i samarbete med VitalKunskap