Om Hårmineralanalys

Mineraler och vitaminer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion.

Samspelet mellan dem har stor betydelse för optimal hälsa.

Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.

Hårmineralanalys innebär att via håret analysera och kontrollera sin näringsstatus och eventuell tungmetallbelastning.

Alla viktiga näringsämnen och toxiska element ackumuleras i håret, och hår har visat sig vara särskilt lämpligt för att undersöka miljöns påverkan på människan, både på global, regional och lokal nivå.

Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens olika händelser tydas.

Inte bara kan din näringsmässiga status överblickas, utan vi kan också lära oss mycket mer om hur pass effektivt din kropp arbetar.

Att analysera den näringsmässiga statusen genom hårmineralanalys har många fördelar jämfört med analyser av andra vävnader, eftersom den visar graden av mineralretention i kroppen – mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för näringsmässiga och epidemiologiska studier

analys2

Nutritech och Trace Elements, Inc

Alpha Plus samarbetar med NutriTech som sedan 1990 är representant i Skandinavien för Trace Elements, Inc., Dallas, USA.

Trace Elements är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser.

De finns representerade i 46 länder och är idag världsledande inom detta område.

Grundaren av Trace Elements, Inc., Dr David L. Watts är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen, och anlitas som föredragshållare över hela världen.

Trace Elements, Inc. har genomfört och tolkat mer än 2 miljoner hårmineralanalyser

Hårmineralanalysterapeut

En hårmineralananlys-terapeut kan via ett hårprov analysera och visa den personliga mineralstatusen samt göra en avancerad analystolkning, ge dietråd och ge förslag till balansering med kosttillskott. Resultatet redogörs detaljerat i din personliga analysrapport.

Detta sker i samarbete med laboratoriet Trace Element Inc, USA och NutriTech Analysservice i Sverige

diagram-hormoner

 

Mer om utbildningen hittar du här